Suasana Bazaar Tulip di Erasmus Huis Kedutaan Besar Belanda pada hari Sabtu (29/10/2016)