Poppy Febe Enoch bersama dengan Puspita Dewi Prijadi memberikan sumbangan paralon kepada penduduk Kampung 1001 Malam