Frank Huttman bersama dengan seorang pekerja tambang Belerang di Kawah Gunung Ijen