Sebelum jemaat masuk ke dalam gereja GPIB Bukit Zaitun perlu melakukan pengecekan suhu